KE PRZEDSTAWIA DANE O ENERGII I GAZIE ZA 4Q 2019 R.

Komisja Europejska opublikowała najnowsze raporty dotyczące rynków gazu i energii elektrycznej, które obejmują czwarty kwartał 2019 r. Zawierają one szeroki zakres danych na temat dostaw i zużycia energii elektrycznej oraz gazu w UE.

Raport o rynku energii elektrycznej pokazuje, jak wytwarzanie energii elektrycznej z paliw stałych (węgiel plus węgiel brunatny) w UE spadło o 26% rok do roku w czwartym kwartale 2019 r. (lub o 39 TWh w wartościach bezwzględnych), przy wyraźnym przejściu na odnawialne źródła energii (+29 TWh) i niewielkim wzroście na rzecz gazu (+9 TWh). Zmiany te oznaczają, że udział energii odnawialnej w miksie energetycznym UE wyniósł 35%.

Ciepła pogoda i spowolnienie aktywności gospodarczej przyczyniły się do wymiernego spadku popytu (-7 TWh). Średnia cena hurtowa w całej UE spadła do 43,9 EUR / MWh, co stanowi spadek o 7% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Patrząc na cały 2019 r., sektor energii elektrycznej w UE zmniejszył emisję gazów cieplarnianych o około 12% m.in. dzięki wyższemu wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Raport dotyczący rynku gazu podkreśla, w jaki sposób import gazu netto wzrósł o 8% rok do roku (8,1 mld m3) w czwartym kwartale. Tłumaczy również dlaczego całkowity rachunek za import gazu znacznie spadł (29%) w związku ze spadkiem cen gazu o 36%. Dostawy rosyjskie stanowiły 39% importu gazu spoza UE. Po raz pierwszy w czwartym kwartale 2019 r. LNG stało się drugim źródłem gazu do UE, pokrywając 28% całkowitego importu i przewyższając udział rurociągowych dostaw z Norwegii.

Źródło: Komisja Europejska

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *