KE PRZYGLĄDA SIĘ KRAJOWYM PLANOM NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zarządzania Unią Energetyczną oraz wynikającymi z niego działaniami na rzecz klimatu (dla przypomnienia rozporządzenie to wchodziło w skład pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”) państwa członkowskie UE są zobowiązane do przedstawienia KE Krajowych Planów na Rzecz Energii i Klimatu (NECP) na lata 2021–2030 do końca bieżącego roku.

W lipcu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała swoje oceny przekazanych obecnie planów. W związku z coraz szybciej zbliżającym się terminem, 16 września w Brukseli po raz pierwszy zebrali się przedstawiciele technicznej grupy roboczej ds. planu SET (strategicznych technologii energetycznych) wraz z przedstawicielami grupy ekspertów Funduszu Innowacji. Celem spotkania było omówienie kwestii integracji badań rozwojowych, innowacji oraz spraw konkurencyjności, po to aby określić kluczowe technologie, które będą dalej rozwijane i finansowane. W ramach spotkania debatowano także nad mechanizmami współpracy i koordynacji, które mogą wpłynąć na wzmocnienie wspólnych wysiłków poszczególnych krajów.

Państwa członkowskie współpracują w ramach planu SET w zakresie określania wspólnych priorytetów i opracowania 14 wersji wdrażania różnych technologii. Tu należy dodać, że program „Horyzont 2020” odegrał kluczową rolę w rozwoju współpracy między państwami członkowskimi w zakresie wspólnych priorytetów odnoszących się do badań i innowacji. Przyszły plan pod nazwą „Horyzont Europa” wciąż będzie stawiał na ich współpracę.

Warto również dodać, UE opracowała jeden z największych na świecie programów finansowania demonstracyjnych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Mowa tu o Funduszu Innowacji, który skoncentruje się na kwestiach związanych z energochłonnymi gałęziami przemysłu, wychwytywaniu i wykorzystywaniu oraz składowaniu dwutlenku węgla, a także OZE.

Spotkanie, o którym mowa zakończyło się uzgodnieniem przez państwa członkowskie, że terminowo sfinalizują swoje plany, uwzględniając informacje zwrotne otrzymane w lipcu od Komisji Europejskiej. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli również propozycję Komisji, by zorganizować kolejne spotkanie w celu kontynuacji dyskusji na temat sposobów osiągnięcia celów na 2030 r. oraz dalszej rozmowy o kierunku dekarbonizacji.

Źródło: Komisja Europejska
Fot. Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *