KE PUBLIKUJE STRATEGIĘ WALKI Z EMISJĄ METANU

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj strategię redukcji emisji metanu. Zakłada ona między innymi poprawę środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości. Ma również za cel wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Komisja rozważy także przepisy zakazujące praktyk spalania i odpowietrzania.

Strategia określa środki mające na celu ograniczenie emisji metanu w Europie i na świecie. Przedstawiono w niej działania legislacyjne i nielegislacyjne w sektorach energii, rolnictwa i odpadów, które odpowiadają za około 95 % emisji metanu związanych z działalnością człowieka na całym świecie. Komisja będzie współpracować z międzynarodowymi partnerami UE oraz z przemysłem w celu osiągnięcia redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw.

Strategia składała będzie się z wielu elementów. Jednym z nich jest powstanie Międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Poziom monitorowania jest obecnie różny w różnych sektorach i państwach członkowskich oraz w społeczności międzynarodowej. Oprócz środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości Komisja będzie wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Koalicją ds. Klimatu i Czystego Powietrza oraz Międzynarodową Agencją Energii. Unijny program satelitarny Copernicus poprawi również nadzór i pomoże wykryć globalne superemitery oraz zidentyfikować główne wycieki metanu.

W celu ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym zaproponowany zostanie obowiązek poprawy wykrywania i naprawy wycieków w infrastrukturze gazowej oraz rozważone zostaną przepisy zakazujące rutynowych praktyk spalania na pochodniach i odpowietrzania. Komisja zaangażuje się w dialog ze swoimi partnerami międzynarodowymi i zbada ewentualne normy, cele lub zachęty dotyczące przywozu energii do UE oraz narzędzia ich egzekwowania.

W sektorze odpadów Komisja rozważy dalsze działania mające na celu poprawę zarządzania gazem składowiskowym, wykorzystanie jego potencjału w zakresie wykorzystania energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji, a w 2024 r. dokona przeglądu odpowiednich przepisów dotyczących składowania odpadów. Minimalizacja składowania odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia powstawania metanu.

Komisja rozważy rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych na sektory emitujące metan, które nie są jeszcze objęte jej zakresem.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *