KE WEZWAŁA POLSKĘ DO ZGŁOSZENIA KOMPLEKSOWYCH OCEN WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

Komisja Europejska wezwała Polskę do zgłoszenia kompleksowych ocen wysokosprawnej kogeneracji i pełnego zastosowania się do wymogów dyrektywy ws. efektywności energetycznej, poinformowała Komisja.

“Państwa członkowskie powinny stworzyć efektywną infrastrukturę ciepłowniczą i chłodniczą lub uwzględnić wysokosprawną kogenerację oraz wykorzystywanie ogrzewania i chłodzenia z ciepła odpadowego oraz odnawialnych źródeł energii. Państwa członkowskie muszą przeprowadzić kompleksową ocenę potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji i efektywnego systemu ciepłowniczego i przedłożyć ją Komisji. Kompleksową ocenę należy aktualizować co pięć lat i zgłaszać Komisji” – czytamy w komunikacie.

Jak dotąd, Polska nie przekazała zaktualizowanej oceny w terminie do 31 grudnia 2020 r., podano także.

Polska dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *