KE WSPIERA KOGENERACJĘ W OLSZTYNIE

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polskie plany w zakresie wsparcia realizacji inwestycji w wysokosprawną jednostkę kogeneracji w technologii “waste-to-energy” w Olsztynie.

Wysokość wsparcia ze strony Polski wyniesie około 54 miliony euro, a jej beneficjentem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Całość projektu zostanie zrealizowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez MPEC wraz z podmiotem kooperującym, wybranym na konkurencyjnych zasadach.

KE stwierdziła, że wsparcie to jest zgodne z unijnymi zasadami pomocniczości państwa i poinformowała, że projekt ten zwiększy efektywność energetyczną przez recykling ciepła pochodzącego z generacji energii oraz pozytywnie wpłynie na środowisko. Co ważne, instalacja ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ze składowisk poprzez spalenie około 100 tys. ton odpadów.
Foto Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *