KE ZAAKCEPTOWAŁA POMOC PUBLICZNĄ DLA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W SOFII

KE zatwierdziła bułgarskie plany wsparcia budowy i eksploatacji wysokosprawnej kogeneracji w celu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem paliwa pochodzącego z odpadów komunalnych niepodlegających recyklingowi.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, w nawiązaniu do całej sprawy powiedziała: „Środek wsparcia pomoże Bułgarii osiągnąć swoje cele w zakresie efektywności energetycznej i przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 zgodnie z celami środowiskowymi UE, bez nadmiernego zakłócania konkurencji”.

8 października 2019 r. Bułgaria powiadomiła Komisję o swoich planach wsparcia budowy i eksploatacji wysokosprawnej elektrociepłowni w Sofii w Bułgarii. Elektrownia będzie wytwarzać ciepło i energię elektryczną o mocy około 55 megawatów (MW) ciepła i 19 MW energii elektrycznej. Rocznie około 180 000 ton nie nadających się do recyklingu odpadów komunalnych zostanie wykorzystanych do zasilania zakładu. Instalacja została utworzona przez Toplofikacia EAD, firmę należącą do regionu Sofia, a jej budowa zostanie sfinalizowana do końca 2023 r.

Wsparcie pochodzi z dwóch odrębnych pul:

  • bezpośredniej dotacji w wysokości około 90,8 mln EUR (około 177,6 mln BGN) finansowanej z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Bułgarię;
  • pożyczki udzielonej przez gminę Sofia Toplofikacia EAD według preferencyjnej stopy procentowej w wysokości około 3 mln EUR (około 5,8 mln BGN).

Ocena Komisji

Komisja oceniła te środki wsparcia na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię, które zezwalają państwom członkowskim na wspieranie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także środków na rzecz efektywności energetycznej.

Wytyczne przewidują w szczególności, że w celu zapewnienia przyczyniania się do wyższego poziomu ochrony środowiska, wsparcie kogeneracji ciepła i energii elektrycznej musi spełniać kryteria „wysokosprawnej kogeneracji” określone w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej z 2012 r. W związku z tym Komisja stwierdziła, że łączna produkcja ciepła i energii elektrycznej przez nowy zakład pozwoli na oszczędność energii pierwotnej w wysokości 46,5% w porównaniu ze scenariuszem, w którym ciepło i energia elektryczna byłyby wytwarzane oddzielnie, spełniając w ten sposób kryteria określone w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej.

Budowa i eksploatacja wysokosprawnej elektrociepłowni w Sofii jest trzecim etapem wieloletniego projektu środowiskowego finansowanego z funduszy strukturalnych UE (EFSI/ EFRR), mającego na celu poprawę przetwarzania odpadów w Sofii.

Pierwszy etap, który został ukończony w 2014 r., obejmował między innymi budowę nowego składowiska z instalacją do produkcji energii i kompostowania. Drugi etap, zakończony w 2015 r., obejmował usprawnienie recyklingu i utworzenie zakładu mechanicznej obróbki biologicznej, w ramach którego produkuje się odpady komunalne niepodlegające recyklingowi, a także materiały wtórne do recyklingu.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *