KE ZAKOŃCZYŁA PRACE NAD FUNDUSZEM MODERNIZACYJNYM

W czwartek KE przyjęła przepisy dotyczące funkcjonowania Funduszu Modernizacji, mającego na celu wsparcie 10 państw członkowskich UE w ich przejściu na neutralność klimatyczną.

Środki z Funduszu mają pomóc zmodernizować systemy energetyczne, a także poprawić efektywność energetyczną. Państwa członkowskie, które będą mogły skorzystać ze środków z Funduszu to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Wysokość Funduszu Modernizacji zgodnie ze zmienioną dyrektywą EU ETS wyniesie ok. 14 miliardów euro pochodzących z aukcji uprawnień do emisji w latach 2021-2030 (pełna pula środków uzależniona jest od ceny emisji dwutlenku węgla). Każde państwo członkowskie będące beneficjentem ma swój własny „udział” uprawnień do wykorzystania w ramach Funduszu.

Docelowo Fundusz ma wesprzeć inwestycje: w wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym ciepłownictwo, rurociągi i sieci, oraz sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od emisji dwutlenku węgla. Każde państwo członkowskie będące beneficjentem może określić własną strategię inwestycyjną w tych obszarach.

Co istotne, Fundusz zacznie funkcjonować w styczniu 2021 r. Beneficjenci Funduszu będą musieli ściśle współpracować z EBI, KE oraz Komitetem Inwestycyjnym utworzonym na potrzeby Funduszu.

Źródło: Pixabay
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *