KE ZATWIERDZIŁA 64 MLN EUR POMOCY PUBLICZNEJ NA WYSOKOSPRAWNĄ KOGENERACJĘ

Komisja Europejska zatwierdziła polskie plany wsparcia budowy wysoce wydajnego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Gdańsku. Beneficjentem pomocy publicznej jest spółka Port Czystej Energii („PCE”).

Projekt zostanie zorganizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego między PCE a partnerami prywatnymi wybranymi przez beneficjenta w drodze procedury konkursowej.

Komisja oceniła środek na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa dot. ochrony środowiska i energii. Komisja poinformowała, że pomoc przyczyni się do realizacji celów UE w zakresie energii i środowiska bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Projekt ten zwiększa efektywność energetyczną poprzez recykling ciepła z wytwarzania energii do innych zastosowań (w tym przypadku publicznego ogrzewania miejskiego), z ogólną korzyścią dla środowiska.

Nowa instalacja pomoże również ograniczyć usuwanie odpadów komunalnych na składowiskach poprzez spalanie około 160 000 ton odpadów, które są obecnie składowane. Przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym do zmniejszenia poziomu emisji CO2.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji w publicznym rejestrze spraw pod numerem sprawy SA.55100.

Fot. KE
Źródło: KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *