KOGENERACJA I POLITECHNIKA WROCŁAWSKA PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy.

Uczelnia i KOGENERACJA będą współpracować w bardzo szerokim zakresie, wykorzystując zarówno wiedzę naukowo – dydaktyczną w trakcie wykładów, jak też umiejętności praktyczne podczas pracy w elektrociepłowni.

– Bardzo zależy nam na tym, by młodzi ludzie – w przyszłości pracownicy branży energetycznej – już dziś mieli możliwość uczestniczenia w działaniach prowadzonych w ramach transformacji sektora wytwarzania – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w podwrocławskich Siechnicach, która wpisuje się w strategię Grupy PGE zakładającej dekarbonizację obszaru ciepłownictwa. Ta inwestycja jest bardzo dobrym przykładem projektu z ogromnym potencjałem, z którego czerpać będą mogli studenci wrocławskiej uczelni.

W ramach porozumienia realizowane będą programy praktyk studenckich,  zajęcia na terenie elektrociepłowni oraz wycieczki naukowo-dydaktyczne. Studenci będą mogli uczestniczyć 
w projektach prowadzonych przez spółkę, promujących ciepło sieciowe oraz zmierzających do likwidacji zjawiska smogu w mieście. Pracownicy KOGENERACJI będą mieli możliwość prowadzenia wykładów i zajęć dydaktycznych na uczelni oraz realizacji programu doktoratów wdrożeniowych. Obie strony zyskają na możliwości wspólnego wykonywania ekspertyz i analiz technicznych.

Profesor Piotr Szulc, dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego dodaje: – Zwracamy szczególną uwagę na integrację z regionem, w tym z przedsiębiorstwami i instytucjami ulokowanymi oraz inwestującymi w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym uczelni i wydziału. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA jest jednym z naszych najbliższych partnerów gospodarczych. Wielu naszych absolwentów związało swoje życie zawodowe z KOGENERACJĄ. Od lat wspólnie pochylamy się nad problemami nowoczesnej energetyki. Jestem przekonany, że podpisanie nowej umowy wzmocni współpracę badawczo-rozwojową i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” zostanie dofinansowany ze środków norweskich MF EOG 2014-2021 w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus” w formie pożyczki preferencyjnej.

Źródło: PGE

Fot: PGE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *