KOLEJNA DOTACJA UDZIELONA Z PROGRAMU BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Projekt termomodernizacyjny mający poprawić efektywność energetyczną budynków otrzymał blisko 760 tys. zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To kolejna tego rodzaju inwestycja dotycząca obiektów o znaczeniu społecznym, publicznym, historycznym czy związanych z dziedzictwem kulturowym.

Budynek plebanii w Brzozowie w woj. podkarpackim to obiekt wolnostojący, podpiwniczony umiejscowiony przy XVII-wiecznej barokowej bazylice. W celu zmniejszenia strat energii zostanie ocieplony na przegrodach zewnętrznych, nad nieogrzewanym poddaszem na powierzchni. Przewidziano także ocieplenie ścian parteru, piętra, ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ułożeniem warstwy filtracyjnej i wykonaniem tynków renowacyjnych. W obiekcie zostanie także m.in. wymieniona stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, ocieplony będzie strop i ściany cokołu. Modernizacja pozwoli zamontować nową instalację grzewczą oraz dostarczającą ciepłą wodę, w tym także pompę ciepła powietrze/woda, która stanie się głównym źródłem ogrzewania.

W celu ograniczenia zużycia energii sieciowej przewidziano unowocześnienie instalacji elektrycznej: poprzez wymianę żarówek na energooszczędne, montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku i odtworzenie instalacji odgromowej. Zainstalowane zostaną również liczniki ciepła i energii elektrycznej, niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej (w tym ze źródeł odnawialnych). Uzyskana w wyniku termo- remontu powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze powietrza wyniesie ponad 600 m2.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia pojawi się już w czerwcu 2024 r. w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach niepublicznych i wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychRedukcji ulegnie emisja CO2 do atmosfery.

Umowa regulująca przekazanie dotacji z programu Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie została podpisana w maju br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *