KOLEJNE DOTACJE NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W WARSZAWIE

Dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wybrane placówki szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy przejdą gruntowną termomodernizację. Łączne wsparcie dla dwóch projektów to dotacje w wysokości prawie 13 mln zł (12 558 381,7), w tym w ramach MF EOG prawie 11 mln zł (10 674 624,4). Nazwy projektów to: „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” oraz „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”.

Zakres projektów obejmie m.in. prace budowlane ww. placówek uwzględniające: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien, drzwi i oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej, instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i rur.

Należy przypomnieć, że bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), będących zarazem członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.

Umowy o dofinansowanie podpisali 28 marca 2023 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW oraz przedstawiciel beneficjenta Maciej Fijałkowski – dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W uroczystości uczestniczyła także marszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, parlamentarzyści oraz pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju – Ewa Zaczek i Rafał Sobczak.

Projekty dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *