KOMISJA EUROPEJSKA ZATWIERDZIŁA CZESKI PROGRAM WSPARCIA EKOLOGICZNEGO CIEPŁOWNICTWA

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, czeski program o wartości 401 mln euro mający na celu promowanie ekologicznego ciepłownictwa komunalnego opartego na energii odnawialnej i cieple odpadowym.

Środek ten przyczyni się do realizacji czeskiego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu oraz do realizacji strategicznych celów UE związanych z europejskim zielonym rynkiem.

Program Czech

Czechy zgłosiły Komisji zamiar wprowadzenia programu o wartości 401 mln euro, którego celem jest wspieranie dekarbonizacji jednostek wytwarzania ciepła podłączonych do systemów ciepłowniczych. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2025 r.*.

Program będzie wspierał instalację nowych jednostek wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych na bazie biomasy i odpadów o mocy powyżej 500 kW. Program będzie otwarty dla właścicieli instalacji do wytwarzania ciepła posiadających licencję na produkcję energii cieplnej i wytwarzających ciepło z (i) biomasy lub (ii) odpadów, które są uznawane za odnawialne źródło energii w rozumieniu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. W przypadku wytwarzania ciepła z odpadów, aby kwalifikować się do pomocy, projekty muszą być zgodne z zasadą hierarchii postępowania z odpadami. W ramach programu pomoc przyjmie formę zielonej premii dla wytwórców ciepła za każdy gigadżul ciepła dostarczonego do systemu dystrybucji ciepła.

Oczekuje się, że program wesprze instalację około 345 MWt mocy produkcyjnych w zakresie odnawialnych źródeł ciepła.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *