KONSULTACJE MINISTERSTWA ENERGII

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektowanych rozporządzeń jest zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Uwagi można przekazywać do 10 maja br. na adres e-mailowy.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Fot. Wikipedia

WIĘCEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *