KONSULTACJE: PROGRAM PRIORYTETOWY KOGENERACJA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Operator Funduszu Modernizacyjnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne zmiany założeń zaprojektowanego programu priorytetowego:

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

W załączeniu zapisy przedmiotowego programu. 

Cz. 1) programu priorytetowego dotyczy budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

Cz. 2) programu priorytetowego dotyczy budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Zapraszamy do zgłaszania uwag w terminie do 31.07.2023 r. Uwagi można przesyłać na adres dawid.karasek@nfosigw.gov.pl na formularzu zgłoszeniowym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-zmiany-zalozen-o-programu-priorytetowego-kogeneracja-dla-energetyki-i-przemyslu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *