Home Kontakt

Kontakt

Redakcja:

E-mail: redakcja@nowoczesnecieplownictwo.pl

Wydawca:

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
ul. Migdałowa 4 lok. 22
02-796 Warszawa
tel: (22) 644 70 19; 644 02 50; 644 02 70
fax: (22) 644 70 99
e-mail: bi.warszawa@igcp.org.pl