KONTROLE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ W KRAKOWIE

3061 kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej przeprowadzili strażnicy miejscy w ciągu sześciu miesięcy zakończonego sezonu grzewczego. Od października 2021 r. do marca 2022 r. ujawnili 44 wykroczenia, nałożyli 23 mandaty karne, sporządzili 14 wniosków o ukaranie do sądu, pouczyli siedem osób.

Od kilku lat w Krakowie systematycznie maleją stężenia pyłów zawieszonych, nie dochodzi również już do wysokich przekroczeń poziomów zanieczyszczeń, które odnotowywaliśmy jeszcze kilka lat temu. Wpływ na taki stan ma obowiązująca od 1 września 2019 r. uchwała antysmogowa oraz stałe działania prewencyjne miasta.

Zwraca również uwagę fakt, że systematycznie maleje liczba zgłoszeń kierowanych do dyżurnych. Strażnicy miejscy ujawniają coraz mniej wykroczeń popełnianych przez krakowian. 

Dane, którymi dysponuje Straż Miejska, napawają optymizmem. Zgłoszeń mieszkańców o nieprzestrzeganiu przepisów antysmogowych z każdym rokiem jest znacznie mniej. Mamy bardziej świadome społeczeństwo, a krakowska uchwała przynosi efekty – mówi Paweł Ścigalski pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

Dodaje, że w Krakowie nadal są kontynuowane programy wsparcia mieszkańców: osłonowy, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, OZE, a w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku zostanie uruchomiony nabór wniosków do programu „Stop smog”.

Uchwała antysmogowa

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 września 2019 r. w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Wobec osób, które ignorują przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje, wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tys. zł). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

Źródło: UM Kraków

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *