KRAKÓW NAGRODZONY ZA SKUTECZNĄ WALKĘ Z KOPCIUCHAMI

Miasto zdobyło nagrodę w ramach konkursu Real Estate Impactor, organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, w kategorii „inicjatywa wnosząca nową jakość dla mieszkańców miast”. Kraków doceniono za skuteczną walkę z kopciuchami.

Nagroda została przyznana w ramach inicjatyw wnoszących nową jakość dla mieszkańców miast. W imieniu miasta i mieszkańców odebrał ją Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

Miasto w ostatnich latach uruchomiło szereg programów dotacyjnych, pomocowych, które mają na celu poprawę jakości powietrza. Efekty tych działań są już widoczne zarówno jeśli chodzi o zmniejszenie się szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 ale także najbardziej szkodliwego benzo(a)pirenu.

Prezydent Jacek Majchrowski niejednokrotnie podkreślał zaangażowanie społeczne w kreowaniu bardziej „ekologicznego miasta”, zarówno jeśli chodzi o aktywność organizacji pozarządowych jak i samych mieszkańców.

Pomimo tego, że cały proces usuwania starych palenisk był długotrwały i wymagał współpracy na wielu szczeblach samorządu dziś można powiedzieć, że Kraków w dużym stopniu sprostał temu zadaniu.

Obecnie trwa aktualizacja nowego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który będzie wytyczał kolejne kierunki działań w zakresie poprawy powietrza w Krakowie i Małopolsce. – Mamy nadzieję, że liderów inicjatyw z zakresu ochrony powierza czy środowiska będzie przybywać – zaznacza Ścigalski.

Źródło: Kraków
Fot. Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *