KRAKÓW: OD WRZEŚNIA KONIEC Z PALENIEM WĘGLEM I DREWNEM

Od 1 września 2019 roku w Krakowie zacznie obowiązywać całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach. Władze miasta liczą, że dzięki temu nastąpi poprawa jakości powietrza w mieście.

Do tego czasu, w tzw. okresie przejściowym, nie wolno było spalać w kotłach, piecach i kominkach węgla złej jakości (udział frakcji 0-5 mm powyżej 5 proc. lub wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg lub zawartość popiołu powyżej 10 proc. lub zawartość siarki powyżej 0,8 proc.) oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 proc.

Natomiast na terenie całej Małopolski zakaz eksploatacji pozaklasowych kotłów na paliwa stałe zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku.

Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży gminnych. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia.
Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

Fot. Pixabay

WIĘCEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *