KRAKÓW: ODZYSKAMY WIĘCEJ ENERGII

KHK SA przygotowało instalację odzysku ciepła ze spalin w Ekospalarni. Odczuje to środowisko, ze względu na zmniejszoną emisję CO2, obniżenie temperatury spalin i dużą oszczędność wody. Oznacza również wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej. KHK SA otrzymał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla potrzeb tej inwestycji.

„Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt innowacyjny, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku Ekospalarni – odpadów. W Polsce takich instalacji działa kilka, natomiast jest to rozwiązanie dobrze znane w Europie, przede wszystkim w Skandynawii” – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA, spółki odpowiedzialnej za eksploatację Ekospalarni.

Odpady komunalne utylizowane w Ekospalarni zawierają ok. 35-45 proc. wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego „paliwa” powoduje, że część ciepła powstającego w czasie spalania zużywana jest do odparowania wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone. Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej.

„Instalacja odzysku ciepła ze spalin pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści, zarówno środowiskowych jak i ekonomicznych. W Ekospalarni zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska – zakład jest bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Stale podnosimy też efektywność energetyczną, chociażby poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Staramy się podążać za światowymi trendami i stale się unowocześniać, stąd decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji” – zaznacza Jakub Bator, członek Zarządu KHK SA i dyrektor Ekospalarni.

„Aktualnie trwa dialog techniczny z firmami, które zgłosiły się w ramach ogłoszonego postępowania. Dialog ma na celu uzyskanie szczegółowych informacji o możliwościach i ograniczeniach technicznych budowy i eksploatacji instalacji oraz innych uwarunkowań związanych z jej realizacją. – Dzięki dialogowi technicznemu w sposób jasny i optymalny sformułujemy nasze oczekiwania dotyczące dostawy, montażu a później eksploatacji instalacji, zgodnie z warunkami wynikającymi z prawa zamówień publicznych” – dodaje Jakub Bator.

KHK SA 29 maja złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Wnioskowana kwota pożyczki to 23 800 000 (85 proc. kosztów kwalifikowanych), oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych. W ramach projektu istnieje możliwość umorzenia spłaty w wysokości 1 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Kraków
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *