LUBLIN WALCZY ZE SMOGIEM

W trosce o jakość powietrza Miasto Lublin kontynuuje działania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Zakłada on dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania. W tym roku na ten cel Miasto przeznaczyło 1 mln zł.

„Naszym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście poprzez likwidację pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, emitujących duże ilości trujących gazów i pyłów, powodujących smog. W tym roku podpisaliśmy już 126 umów, co pozwoliło wyeliminować z terenu miasta dymiące „kopciuchy” i zamienić je na ekologiczne systemy ogrzewania” – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Mieszkańcy Lublina, którzy do tej pory korzystają z pieców opalanych paliwem stałym – czyli węglem albo drewnem, mogą uzyskać dofinansowanie i wymienić je na bardziej ekologiczny system ogrzewania. Możliwości są różne – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła lub system hybrydowy. Na każde z tych rozwiązań można uzyskać dotację w wysokości nawet 50% kosztów wymiany. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, ale także lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy mają umowę najmu lokalu i uzyskają zgodę ZNK na przeprowadzenie zmiany instalacji grzewczej.

W bieżącym roku w budżecie miasta na ten cel przeznaczono 1 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Informacje o tym, gdzie składać wnioski o dofinansowanie znajdują się na stronie Lublin.eu
Mieszkańcy, którzy skorzystali z dotacji na wymianę systemu ogrzewania, otrzymują tabliczki z hasłem akcji “Dbam o atmosferę – Nie truję sąsiada”. Umieszczając je na swojej nieruchomości, mogą zamanifestować swoją ekologiczną postawę i wpływać na świadomość innych mieszkańców.

Równolegle z realizacją PONE prowadzone są w mieście działania edukacyjne skierowane zarówno do dorosłych, jak i młodszych mieszkańców Lublina. Z myślą o uczniach szkół podstawowych Miasto Lublin przygotowało ofertę edukacyjną opierającą się na wykorzystaniu w edukacji szkolnej pyłomierzy osobistych. Miasto zakupiło 6 takich urządzeń skonstruowanych przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Pyłomierze dokonują pomiarów w czasie rzeczywistym, informując użytkowników m. in. o stężeniu pyłów PM1, PM2,5, PM10. Pyłomierze, wraz z materiałami edukacyjnymi oraz planszami tematycznymi, na początku 2020 roku trafiły do miejskich szkół podstawowych. Po przerwie spowodowanej epidemią i wakacjami, ponownie od 16 września, przekazywane są pomiędzy szkołami. Służą podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach przyrody, geografii lub biologii.

Ponadto Miasto wspólnie z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej realizuje akcję polegającą na oznaczaniu miejskich budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej i wyróżnienie ich jako obiektów nieemisyjnych tabliczkami NO SMOG. Obecnie do sieci ciepła systemowego w Lublinie przyłączonych jest 4 tys. budynków, co stanowi aż 75% gospodarstw domowych.

Źródło: Urząd Miasta Lublin
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *