MAE: UE NA DOBREJ DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Produkcja i użytkowanie energii odpowiadają za 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Oznacza to, że sektor energetyczny UE będzie musiał stać na czele wysiłków na rzecz ograniczenia emisji.

Szczegółowy przegląd polityk energetycznych UE, opublikowany dnia 25 czerwca przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA), informuje, że UE jest na dobrej drodze do czystszej i bardziej odpornej przyszłości w sektorze energetycznym. Dzięki wysiłkom UE państwa członkowskie umacniają swoją wiodącą pozycję na świecie w dążeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W raporcie przedstawiono zalecenia dla sektora energetycznego dotyczące wdrożenia Nowego Zielonego Ładu w celu uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Okazuje się, że dzięki nowemu planowi naprawczemu Komisji UE ma realną szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie czystej transformacji europejskiego sektora energetycznego.

W swoim raporcie IEA twierdzi, że UE stała się liderem we wdrażaniu technologii energii odnawialnej, a wiele jej państw członkowskich przyjęło politykę wycofywania się z węgla w nadchodzących latach. UE powinna aktywnie opierać się na zintegrowanym rynku energetycznym oraz handlu transgranicznym, a także opracowywać silniejsze sygnały cenowe dotyczące emisji dwutlenku węgla. Inwestycje w czyste technologie zwiększy konkurencyjność przemysłu. W raporcie podkreślono również, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego pozostaje kwestią kluczową, a systemy i rynki energii elektrycznej w UE będą musiały uwzględniać bardzo wysoki udział energii odnawialnej.

Pełen raport znajdą Państwo tutaj.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *