MF EOG I ŚRODKI KRAJOWE POZWOLĄ NA TERMO REMONTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cztery przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków szkolnych otrzymały dofinansowania o wartości – ponad 14,7 mln zł środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Inwestycje otrzymają dodatkowo wsparcie w wys. 2,6 mln zł z budżetu państwa. Dzięki dofinansowaniu szkoły podstawowe w Kozienicach (woj. mazowieckie), gminie Dobrodzień (woj. opolskie ), gminie Nowy Staw – na obszarze Żuław Wiślanych (woj. pomorskie) oraz na terenie gminy Dywity – w Bukwałdzie oraz Spręcowie (woj. warmińsko- mazurskie) zostaną gruntownie wyremontowane do 2024 roku.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w okresie wakacyjnym przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz beneficjentów. Wsparcie ze środków MF EOG przyznano na podstawie konkursu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Dzięki przeprowadzonym w obiektach szkolnych pracom obniżona zostanie emisja CO2do atmosfery, ograniczone zużycie energii pierwotnej, zwiększony udział OZE w produkcji energii oraz poprawa świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Głęboka termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Kozienicach pochłonie w całości 6 mln zł (wsparcie finansowe wyniesie w sumie ok. 4,1 mln zł). Celem projektu obok poprawy efektywności energetycznej w budynku szkolnym będzie doprowadzenie go do standardu energetycznie „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, docieplenie stropów, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, wymianę okien i docieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizację oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Koszt całkowity termomodernizacji budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień to 5,1 mln zł (suma przyznanych dotacji razem wyniesie: 3,6 mln zł). Przedsięwzięcie będzie miało charakter kompleksowy. Zaplanowano wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej (m.in. montaż instalacji PV) w obiektach szkół podstawowych w Pludrach oraz w Turzy i budynku oświatowym w miejscowości Dobrodzień. Ponadto projekt zakłada działania edukacyjne, zwiększające świadomość okolicznych mieszkańców na temat efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych w Gminie Nowy Staw będzie kosztować 10,3 mln zł. Dotacje sięgną 7 mln zł łącznie. Przedmiotem projektu będzie realizacja szeregu zadań inwestycyjnych, mających na celu przeprowadzenie termomodernizacji obiektów szkolnych położnych w trzech gminach partnerskich:  w Nowym Stawie (gmina Nowy Staw), w Kmiecinie (gmina Nowy Dwór Gdański), we Wocławach i Cedrach Małych (gmina Cedry Wielkie). Partnerem zagranicznym projektu będzie Norweski Instytut Badań nad Powietrzem (NILU). Zaplanowane inwestycje w budynkach to m.in. docieplenia ścian zewnętrznych budynków i stropodachów, wymiana instalacji grzewczych oraz stolarki okiennej i drzwiowej a także oświetlenia wewnętrznego. Przewidziano również instalację paneli fotowoltaicznych. Projekt przewiduje dodatkowo przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej na temat wpływu realizacji prac termomodernizacyjnych na środowisko.

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Bukwałdzie oraz szkoły podstawowej w Spręcowie (Gmina Dywity) będzie kosztować ok. 3,6 mln zł, a suma przyznanych dotacji to 2,5 mln zł. Zakres prac w Spręcowie obejmie m.in. montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. W szkole w Bukwałdzie projekt zakłada m.in. szeroki zakres robót termomodernizacyjnych, jak np. wymianę zniszczonych dachówek, naprawę poszycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dachu dla montażu instalacji PV, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne, montaż instalacji wentylacyjnej, kompleksową modernizację kotłowni, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Cel projektu to uzyskanie prawie zero-emisyjnego standardu energetycznego obu budynków szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *