MIIR PRACUJE NAD NOWELIZACJĄ PRAWA BUDOWLANEGO

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy “starych” samowoli budowlanych.

Ministerstwo chce wprowadzić prostą procedurę dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat.

Dziś przy legalizacji “starych” samowoli budowlanych trzeba udowodnić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, co jest trudne, bo od czasu wykonania robót plan mógł się wielokrotnie zmieniać a warunki zabudowy są nieaktualne.


Nowa procedura powinna zachęcić właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, co pozwoli uregulować ich stan prawny oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo

Funkcjonowanie nielegalnych obiektów budowlanych wiąże się z pominięciem przez ich właścicieli stosowania przepisów rozdziału 6. Prawa budowlanego zapewniających utrzymanie budynków w prawidłowym stanie technicznym i ich bezpieczne użytkowanie. Takie postępowanie może nieść za sobą negatywne skutki związane z powstaniem zagrożenia w obiektach, które nie są poddawane okresowym kontrolom.

Nowa procedura powinna zachęcić właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, co pozwoli uregulować ich stan prawny oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo. Zalegalizowane obiekty budowlane podlegają okresowym kontrolom wynikającym z Prawa budowlanego. Będą mogły być legalnie przebudowywane lub remontowane. Rozwiązanie będzie dotyczyć tylko takich obiektów, co do których do chwili obecnej nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej, a z ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że obiekt można bezpiecznie użytkować.
fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

WIĘCEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *