MILOWY KROK VEOLII NA DRODZE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Veolia Energia Poznań S.A. otrzymała pozytywną decyzję środowiskową dla budowy bloków gazowych. Planowana inwestycja jest istotnym krokiem Veolii w kierunku całkowitego odejścia od wykorzystania węgla w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu. Inwestycja zbiega się w czasie z uruchomieniem nowego programu Spółki o nazwie „Wielkopolska Energia”, którego celem jest promocja rozwiązań służących ekologicznej transformacji energetycznej realizowanych zarówno przez Spółkę, jak i jej partnerów.

Veolia Energia Poznań S.A. poinformowała o planach budowy bloków gazowych na terenie Elektrociepłowni Karolin o łącznej mocy ciepłowniczej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Ich budowa zakończy się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027. Planowana przez Veolię inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony swoich udziałowców.

Budowa bloków gazowych jest dla nas milowym krokiem na drodze transformacji energetycznej. Veolia Energia Poznań będzie sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej aż do jego całkowitego wyeliminowania do roku 2030. Traktujemy tę inwestycję nie tylko jako jeden z kluczowych elementów procesu dekarbonizacji w Poznaniu, ale także jako ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym – mówi Dalida Gepfert, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Poznań S.A.

Veolia Energia Poznań zdecydowała się zainwestować w technologię gazową, ponieważ gaz jest obecnie jedynym sprawdzonym paliwem mogącym zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta, jakim jest Poznań. Nowe bloki gazowe pozwolą na ograniczenie zużycia węgla o 400 tys. ton rocznie, co wpłynie na wyraźne zmniejszenie emisji pyłów (49%), dwutlenku siarki (76%) i tlenku azotu (73%). Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych i wysoką sprawność wytwarzania.

Naszym podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Poznania. Oznacza to, że musimy inwestować w sprawdzone technologie, które nie tylko gwarantują to bezpieczeństwo ale służą także celom środowiskowym. Po uruchomieniu bloków gazowych wyłączymy z eksploatacji dwa najstarsze bloki węglowe, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości powietrza. Tym sposobem zapewnimy mieszkańcom ciepło, zmniejszając jednocześnie nasz wpływ na środowisko. – dodaje Jan Pic, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. technicznych Veolii Energii Poznań S.A.

Veolia Energia Poznań S.A. kontynuuje ponad 100-letnią tradycję wytwarzania energii w Poznaniu i jest także dostawcą ciepła systemowego dla jego mieszkańców, okolicznych gmin oraz 28 innych miejscowości w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Spółka dostrzega ogromne wyzwania, które stoją przed branżą energetyczną, wynikające z potrzeby dostosowania się do nowych realiów i wymogów zarówno prawnych, rynkowych, jak i technologicznych.

„Strategia Veolii zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W Poznaniu już w 2026 roku dzięki nowym blokom gazowym, wykorzystaniu biomasy i ciepła z ITPOK zmniejszymy udział węgla w naszym miksie paliwowym do 25%.” – dodała Dalida Gepfert.

Veolia Energia Poznań od wielu lat prowadzi wiele inwestycji i wdrożeń służących poprawie efektywności energetycznej i zapewniających możliwość odzysku ciepła oraz jego produkcję z paliw alternatywnych w stosunku do węgla. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: instalację odzysku ciepła w fabryce VW, instalację odzysku energii ze ścieków w Szlachęcinie oraz budowany właśnie jeden z największych w Polsce akumulatorów ciepła.

„Będziemy realizować naszą transformację konsekwentnie, ale też z poszanowaniem dla bezpieczeństwa i możliwości naszych odbiorców. Ciepło systemowe ma odegrać bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej kraju, ale koszty inwestycji nie mogą przełożyć się na odbiorców, co mogłoby doprowadzić do pogłębiania się zjawiska wykluczenia energetycznego – szczególnie widocznego w małych miastach. Dlatego prowadzimy naszą transformację w sposób odpowiedzialny, uzasadniony ekonomicznie i środowiskowo.” – skomentował Jan Pic.

Dlatego Veolia Energia Poznań stworzyła program „Wielkopolska Energia”, który będzie platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji o kierunkach rozwoju czy możliwych nowych rozwiązaniach w obszarze ciepłownictwa i energetyki w regionie. W jego ramach spółka będzie również zachęcała inne firmy z regionu do współpracy oraz tworzyła projekty z zakresu ekologicznej transformacji energetycznej; będzie także inwestowała m.in. w innowacje i niskoemisyjne rozwiązania.

Wielkopolska, podobnie jak cały kraj, wymaga głębokiej transformacji energetycznej. Wierzę, że tak jak w innych dziedzinach uda się naszemu regionowi przejąć wiodącą rolę także w tym procesie. Chcemy zainicjować program „Wielkopolskiej Energii” żeby wyzwolić tę energię potrzebną do zmian. Chcemy pokazać swoje doświadczenia i wspólnie z samorządami oraz innymi wiodącymi firmami regionu wymieniać się wiedzą, promować najlepsze rozwiązania, ale także adresować oczekiwania społeczne w celu osiągnięcia jak najszybszych efektów tu, w Wielkopolsce. – podsumowała Dalida Gepfert, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Poznań S.A.

Więcej informacji o inwestycji i o programie „Wielkopolska Energia” znajduje się na stronie www.wielkopolskaenergia.pl.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *