MINISTER KURTYKA: CIEPŁOWNICTWO PRIORYTETEM RZĄDU

W Senacie odbyło się dziś (5 lutego) posiedzenie Komisji Środowiska, w ramach którego rozpatrzono informację Ministra Środowiska na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu. W posiedzeniu wziął m.in. udział minister Michał Kurtyka podkreślający znaczenie ciepłownictwa w strategii rządowej.

Nowe kierunku rozwoju sektora elektroenergetycznego tj. rozwój w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (rozwój źródeł OZE takich jak m.in. wiatraki na morzu i lądzie, PV), zmiana paradygmatu z energetyki zcentralizowanej na energetykę zdecentralizowaną i rozproszoną, rozwój ciepłownictwa i magazynów ciepła jako tańszych alternatyw stabilizacji systemu elektroenergetycznego, elektryfikacja transportu (rozwój elektromobilności) – to priorytety rządu i Ministerstwa Klimatu przedstawione Senatorom.

Minister Kurtyka podkreślił również znaczenie współpracy z Komisją Europejską tj. wszelkie konsultacje związane z nową inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskim Zielonym Ładem oraz ambicją osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku czy uruchomienie unijnych funduszy w zakresie poprawy klimatu oraz rozwoju infrastruktury.

Kurtyka podkreślił również znaczenie działania na rzecz czystego powietrza, wody oraz środowiska tj. ograniczenie niskiej emisji, obecnie prowadzonej inwentaryzacja programów prowadzonych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW i dalszy rozwój programu „Czyste Powietrze”.

Fot. materiały prasowe z archiwum Ministerstwa Energii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *