MKiŚ OPUBLIKOWAŁO WYTYCZNE DO UMÓW O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Minister Klimatu i Środowiska opublikował Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej tzw. Energy Performance Contracting (EPC). To kolejny element działań ku zwiększeniu efektywności energetycznej.

Wojna w Ukrainie, która doprowadziła do zmian na rynku energii oraz konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu wymuszają na nas racjonalne podejście do zużycia energii elektrycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dąży do poprawy efektywności energetycznej poprzez kształtowanie postaw i nawyków nt. racjonalnego gospodarowania ciepłem i energią elektryczną Poprzez poprawę efektowności energetycznej w grudniu zeszłego roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało zmniejszone aż o 20 proc.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom dalszego wzmacniania wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska opracowane zostało praktyczne i kompleksowe narzędzie dla jednostek sektora publicznego w postaci wytycznych do realizacji inwestycji w modelu finansowania ESCO (z ang. Energy Saving Company) tzw. umów o poprawę efektywności energetycznej.

ESCO to rozwiązanie w ramach którego specjalistyczne firmy oferują wdrożenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, bez konieczności angażowania przez klienta własnych zasobów finansowych na starcie projektu, przy jednoczesnym zobowiązaniu do uzyskania i utrzymania przez kilkanaście lat określonego efektu energetycznego. Koszty inwestycji, w części lub w całości mogą spłacane są z uzyskanych oszczędności energii, poprzez widoczną różnicę w rachunkach za energię.

Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej tzw. Energy Performance Contracting (EPC) są przypisane jednostkom sektora publicznego. To praktyczne i kompleksowe narzędzie, które składa się z:

  • kompleksowego przewodnika dotyczącego przeprowadzania projektów EPC na wszystkich etapach ich realizacji;
  • wzorców umów EPC dla trzech rodzajów przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej:
  • przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • modernizacji oświetlenia ulicznego,
  • zarządzania energią w modelu ESCO/EPC

a także klauzul umownych dla projektów hybrydowych oraz projektów o nakładach finansowych powyżej 25 mln zł netto.

Wytyczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

BIP

https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=11421

Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej EPC (link do strony gov.pl)

https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-do-umow-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *