MODERNIZACJA INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN W PGE EC W GDYNI

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która przyczyni się do redukcji emisji tlenków siarki o kolejne 35 proc. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

Od 7 czerwca przez 61 dni z komina gdyńskiej elektrociepłowni nie będzie wydobywać się para wodna. W tym czasie modernizowana będzie Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), aby dostosować ją do pracy wg nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.

–  Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin. Taka sama modernizacja została przeprowadzona kilka miesięcy temu na IMOS w Elektrociepłowni Gdańskiej – powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35 proc..

Prace prowadzone na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jak również, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu – dodała Elżbieta Kowalewska.

W trosce o mieszkańców, dla których gdyńska elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin nadal pozostaną w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

Koszt modernizacji IMOS w gdyńskiej elektrociepłowni to prawie 7 mln zł.

Żródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *