MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ MPEC NOWY SĄCZ

Dnia 28 lipca 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Wniosek o powyższe dofinansowanie został złożony w czerwcu 2019 r. Przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2 564 560,50 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniesie około 3,8 mln zł brutto, z czego koszt kwalifikowany stanowi 3 017 130 zł, pozostała kwota przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

Likwidacja wymiennikowni grupowych będzie polegała na zamianie 3 istniejących węzłów grupowych w obszarze Osiedla Gorzków i Wojska Polskiego na 23 dwufunkcyjne węzły cieplne w każdym bloku oraz budowę nowej osiedlowej sieci wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych.

Zakres projektu obejmuje:

 1. Likwidację wymiennikowni grupowej.
 2. Likwidacje sieci niskoparametrowej.
 3. Wykonanie węzłów dwufunkcyjnych – 23 sztuki.
 4. Wykonanie sieci wysokoparametrowej do węzłów cieplnych – 1 213 metrów.

Co zyskają Nowosądeczanie dzięki realizacji projektu?

 • wymiana 1 200 metrów rur ciepłowniczych mających 40 lat i grożących awariami,
 • montaż 23 nowoczesnych węzłów dwufunkcyjnych,
 • likwidacja 3 wymiennikowni grupowych: I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10,
 • pełna automatyka pogodowa pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła przez odbiorców i zapewni oszczędności,
 • realizacja w obszarze Osiedla Gorzków i Wojska Polskiego,
 • ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych.

Wskaźniki rezultatu to:

 • Zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 13 625 GJ/rok,
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: tlenki siarki – 3 683 kg/rok; tlenki azotu – 1 593 kg/rok; pyły – 292 kg/rok,
 • Ograniczenie gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla – 1 018 000 kg/rok.

Źródło: MEPCNS
Fot. MPECNS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *