MODERNIZACJA TURBINY GAZOWEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA”

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – oraz GE Power podsumowały zakończenie projektu modernizacji turbiny gazowej do najnowszej wersji, w ramach umowy z 2020 r. Celem inwestycji była wymiana istniejącej turbiny na nową, która zapewni dotrzymanie poziomów emisji wymaganych przez Konkluzje BAT, podniesie sprawność wytwarzania oraz zwiększy regulacyjność bloku gazowo-parowego.

Prowadzona inwestycja była częścią remontu kapitalnego Bloku Gazowo-Parowego (BGP), wybudowanego w 2004 roku. W wyniku wymiany poprzedniej turbiny gazowej na jej najnowszą wersję sprawność wzrosła o 3.0 pp. do 37%, a moc brutto ze 126 MW do ok. 145 MW. Podczas gdy emisja tlenku węgla spadła o około 66%, emisja tlenków azotu została zredukowana do poziomu poniżej 30 mg / Nm3 spełniając wymagania BAT.

– Elektrociepłownia „Zielona Góra” dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce bloków gazowo-parowych o mocy 198 MW. Podpisana w 2020 roku umowa na modernizację turbiny gazowej została zrealizowana w terminie, a prace zostały wykonane z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa. Efektami zakończenia tej inwestycji są zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podwyższeniu sprawności tego procesu. Zmniejszenie emisji do środowiska zgodnie z wymaganiami Konkluzji BAT ma bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców Zielonej Góry – mówi Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Wykonawcą prac modernizacyjnych był GE Power, dostawca technologii wspierających dywersyfikację miksu energetycznego poprzez wykorzystanie takich źródeł energii jak gaz czy OZE.

– GE nieprzerwanie wspiera transformację energetyczną Polski oferując światowej klasy technologie i rozwiązania serwisowe. Czerpiąc z dziedzictwa i doświadczenia GE oferujemy naszym Klientom  zaawansowane technologie, celem zwiększenia   potencjału energetycznego aktywów w całym okresie eksploatacji. GE ceni sobie wieloletnią i strategiczną współpracę


z Grupą PGE w różnych segmentach energetyki. Jesteśmy dumni z bliskiej współpracy i partnerstwa, jakie zbudowaliśmy z PGE Energia Ciepła realizując projekt modernizacji w Zielonej Górze.  Zaangażowanie obu zespołów zaowocowało bezproblemową realizacją projektu. Poprzez partnerską współpracę aktywnie wspieramy  naszych klientów w osiąganiu sukcesów, oraz pomagamy im utrzymać przewagę konkurencyjną w tej zmieniającej się dynamicznej branży,  jednocześnie przeciwdziałając zmianom klimatu – 
mówi Sławomir Żygowski, prezes  GE Power w Polsce.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *