MONACHIUM DĄŻY DO DALSZEGO ROZWOJU OGRZEWANIA GEOTERMALNEGO

Miasto Monachium kontynuuje realizację planów budowy siódmej ciepłowni geotermalnej, która do 2029 roku będzie dostarczać ciepło dla 75 000 mieszkańców miasta.

Regionalne przedsiębiorstwo energetyczne Stadtwerke Munich (SWM) ogłosiło dalsze kroki w kierunku transformacji energetycznej. SWM obsługuje już sześć zakładów geotermalnych w Monachium i okolicach. Teraz przedsiębiorstwo ogłosiło, że od 2024 roku chce wybudować siódmy zakład na terenie Michaelibad (baseny) w południowo-wschodniej części Monachium. Po zakończeniu budowy powinna ona zapewnić wystarczającą ilość ciepła dla około 75 000 mieszkańców Monachium.

Projekt osiągnął już pierwszy kamień milowy w procesie zatwierdzania. W swojej wstępnej decyzji lokalna komisja budowlana zatwierdziła budowę zakładu geotermalnego. W uzasadnieniu wskazano również na szczególny interes publiczny w neutralnej dla klimatu konwersji monachijskiej sieci ciepłowniczej. W uzasadnieniu podano m.in. wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i ochrony drzew.

Podczas gdy najmłodszy (i największy w Niemczech) system geotermalny w Monachium jest testowany w południowej lokalizacji energetycznej przy Schäftlarnstrasse, SWM już przygotowuje się do kolejnego: Planuje się budowę systemu geotermalnego na zachodnim terenie Michaelibad-System z maksymalnie czterema liniami tłoczącymi i czterema wtłaczającymi. Komitety dzielnicowe Berg am Laim i Ramersdorf-Perlach, jak również mieszkańcy zostali kilkakrotnie poinformowani o procesie zatwierdzania projektu, a ich życzenia i sugestie zostały zapisane.

Z punktu widzenia SWM, lokalizacja Michaelibad jest idealnie dostosowana do wykorzystania energii geotermalnej, ponieważ:

  • w podłożu znajduje się wysoki potencjał termiczny,
  • można łatwo zrealizować podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • w pobliżu planowanego systemu występuje duże zapotrzebowanie na ciepło – nie tylko w samym basenie, którego dostawy ciepła mogłyby być w przyszłości neutralne pod względem emisji CO2.
  • Oprócz wymagań technicznych i eksploatacyjnych, w bieżących przygotowaniach istotną rolę odgrywają również potrzeby przyrody, ludzi z najbliższego otoczenia oraz gości basenu odkrytego: w końcu zakłócenia w budowie i eksploatacji obiektu powinny być jak najmniejsze. Specyfikacje lokalnej komisji budowlanej nie były więc zaskoczeniem i zostały uwzględnione już w fazie planowania.

System geotermalny będzie się składał z dwóch części konstrukcyjnych i zostanie zbudowany w północno-zachodnim narożniku terenu basenu zewnętrznego. Wizualizacja po prawej stronie przedstawia pierwszy schemat rozmieszczenia odwiertów geotermalnych (na trawniku po prawej stronie) i stacji cieplnej (w środku zdjęcia). Wygląd zewnętrzny zostanie określony dopiero w trakcie dalszych prac projektowych. Planowany jest również udział społeczeństwa.

Stare, nieużywane już budynki magazynowe i gospodarcze basenu w tym miejscu zostaną wcześniej rozebrane, aby udostępnić te obszary dla systemu geotermalnego. Dzięki temu po zakończeniu prac budowlanych kąpiący się będą mogli ponownie korzystać z większej części trawnika do opalania.

Plany SWM mają na celu jak najmniejsze zakłócanie spokoju sąsiedzkiego, ochronę drzew i miejsca do opalania, a jednocześnie zwiększenie atrakcyjności basenu w dłuższej perspektywie. Także w tym przypadku pomysły należy opracowywać wspólnie z mieszkańcami i włączać do konkretnych realizacji.

Obecnie trwają prace nad technicznym planem odwiertów geotermalnych i ciepłowni. Na miejscu widoczny jest jedynie demontaż nieużywanych już budynków magazynowych i eksploatacyjnych.

W tym roku rozpocznie się udział społeczeństwa w pracach nad zewnętrznym wyglądem obiektu i zwiększeniem atrakcyjności Michaelibadu. Wybrane pomysły zostaną następnie wykorzystane w planowaniu realizacji technicznej.

W tym samym czasie projekt przechodzi normalny proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, w którym ponownie bierze udział m.in. społeczeństwo.

Oczekuje się, że plac budowy zostanie oddzielony od terenu przeznaczonego do opalania i powstanie w 2023 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi planami, betonowanie wiertni i ciepłowni ma się rozpocząć w 2024 roku. Wiercenie ma się rozpocząć na początku 2025 roku.

Oddanie do użytku mogłoby nastąpić w 2029 roku.

Dzięki systemowi geotermalnemu udział odnawialnych źródeł energii w monachijskiej sieci ciepłowniczej będzie wzrastał. A Ramersdorf stanie się “hotspotem” w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu – nie tylko dla przyjemności korzystania z basenów na świeżym powietrzu i pod dachem, ale także dla sukcesu transformacji termicznej.

Źródło: Think Geoenergy

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *