MPEC NOWY SĄCZ: RUSZA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII

10 sierpnia 2021 r. w siedzibie MPEC Nowy Sącz została podpisana umowa w formule „zaprojektuj-wybuduj” dla inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji”.

Wykonawcą inwestycji została firma ENERVIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, reprezentowana przez Prezesa Piotra Andrusiewicza oraz Prokurenta Tomasza Kormana, ze strony MPEC umowę podpisali Prezes Paweł Kupczak oraz Prokurent Tomasz Miodoński. Podczas podpisania umowy obecny był także Prezydent Ludomir Handzel.

Projekt zakłada budowę układu kogeneracyjnego składającego się z 3 silników gazowych o łącznej mocy 6 MWe i 6 MWt, tym samym MPEC po wykonaniu projektu uzyska status ELEKTROCIEPŁOWNI z nowymi możliwościami – produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Produkcja prądu będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie ponad 4000 domków jednorodzinnych.

Koszt inwestycji:

  • 22,2 mln zł – wartość netto całej inwestycji w silniki gazowe kogeneracyjne,
  • 7 mln zł – wartość netto kosztów serwisowych przez 5 lat.

Pozyskane bezzwrotne wsparcie:

  • 9,4 mln zł – bezzwrotna dotacja pozyskana z NFOŚiGW,
  • 19,1 mln zł – bezzwrotne wsparcie pozyskane z Urzędu Regulacji Energetyki (premia kogeneracyjna) – MPEC Nowy Sącz znalazł się w elitarnym gronie 5 beneficjentów systemu wsparcia.

Główne cele inwestycji:

  • poprawienie jakości powietrza,
  • dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła,
  • oszczędności z tytułu płatności emisji CO2 (tzw. uprawnienia EUA),
  • zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC.

Źródło: MPEC Nowy Sącz
Fot. MPEC Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *