NFOŚIGW DOFINANSUJE TERMOMODERNIZACJĘ INSTYTUTU W WARSZAWIE

Prawie 11,5 mln zł wsparcia (ok. 10,9 mln zł dotacji i niemal 600 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki) otrzyma z NFOŚiGW projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie”. Pozwoli to na sfinansowanie zaplanowanych prac remontowych i udostępnienie pacjentom i lekarzom w pełni zmodernizowanego obiektu już w lipcu 2023 r.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii cieplnej i elektrycznej, nastąpi redukcja emisji CO2 do atmosfery i zwiększy się produkcja energii z OZE.

Termomodernizacja obejmie swoim zakresem 21 154 m2 powierzchni jednego z budynków instytutu. Zaplanowano docieplenie dachu wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Równolegle przewidziano wymianę kotłów gazowych na nowe wyższej generacji (montaż dwóch nowych urządzeń) o mocy 140k kW każdy, wraz z modernizacją instalacji c.o. i wymianą grzejników. Zamontowana zostanie także nowa instalacja c.w.u., nowe oświetlenie (ponad 11 tys. punktów świetlnych) oraz instalacja fotowoltaiczna.

W wyniku przeprowadzenia remontu zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych sięgnie 15 266,63 GJ/rok, natomiast redukcja emisji CO2 wyniesie 1329,53 ton/rok.

Zamontowana fotowoltaika pozwoli uzyskać 33,20 MWh/rok wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała istotny wpływ na poprawę warunków świadczenia usług zdrowotnych. Lepsze oświetlenie, odpowiedni przepływ ciepła, zmniejszenie zawilgocenia ścian będą mogły wpłynąć na przyśpieszenie powrotu do zdrowia pacjentów oraz ogólny ich komfort przebywania w szpitalu i poradniach.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 22 września w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Dyrektora IGiCHP prof. dr hab. n. med. Stefana Wesołowskiego.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *