NFOŚIGW KONSULTUJE WSPARCIE DLA GOSPODARKI WODOROWEJ

O finansowaniu – w ramach programu „Nowa Energia” – wdrożeń innowacyjnych technologii wodorowych rozmawiano podczas webinarium (25 listopada) zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z ponad 140 przedstawicielami z 50 przedsiębiorstw spotkali się Pełnomocnik rządu ds. OZE, Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska oraz Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Nabór do „Nowej Energii” planowany jest na początek 2021 r., najpierw dla obszaru „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”.

Spotkanie otworzył Pełnomocnik rządu ds. OZE, Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, który zauważył, że program „Nowa Energia” ma służyć wsparciu innowacyjnych przedsięwzięć oraz wzmocnić kompetencje polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji klimatyczno-energetycznej. „Wsparcie oferowane przez Narodowy Fundusz przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia budowy łańcucha wartości w całym sektorze energetycznym przez rozwój czystych technologii, takich jak technologie wodorowe” – powiedział Minister.

Główne założenia i mechanizmy programu „Nowa Energia” przedstawił uczestnikom spotkania Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Podkreślił również, że Narodowy Fundusz już obecnie oferuje wsparcie zakupu autobusów o napędzie wodorowym w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych w latach 2021-2023. Dodatkowo, jest gotowy wspierać finansowo budowę stacji paliw wodoru w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak w kwocie nie większej niż 3 mln zł. Dziś wsparcie dla stacji paliw jest oferowane organizatorom transportu publicznego, a w najbliższym czasie – po zakończeniu uzgodnień z KE – wsparcie na takich samych warunkach będzie oferowane również niezależnym operatorom ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w tej sprawie powinien w najbliższym czasie zostać przekazany do uzgodnień międzyresortowych

Program „Nowa Energia”, który jest na końcowym etapie akceptacji, będzie bezpośrednio wspierał finansowo realizację innowacyjnych wdrożeń, co oznacza, że nie jest on co do zasady dedykowany finansowaniu prac B+R. Zaproponowany mechanizm ma na celu zmniejszanie ryzyka po stronie inwestorów, którzy będą realizować wdrożenia innowacyjne FOAK, czyli pierwsze w swoim rodzaju. Wiceprezes NFOŚiGW podkreślił też, że program kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, a wdrożenia, które będą wspierane, służą głównie wytworzeniu efektu ekologicznego przez innowacyjne.

Budżet „Nowej Energii” sięga 2,5 mld złotych – 2,3 mld zł dla pożyczek oraz 200 mln zł dla dotacji. Program przewiduje:

  • możliwość uzyskania premii innowacyjnej do 20% kwoty pożyczki, jednak nie więcej niż 10 mln zł, za osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia;
  • możliwość karencji w spłacie pożyczki – 18-m-cy od daty zakończenia przedsięwzięcia;
  • możliwość karencji w spłacie odsetek – dla przedsięwzięć, które trwają krócej niż 2 lata;
  • możliwość umorzenia do 25% kwoty pożyczki pomniejszonej o kwotę premii innowacyjnej, pod warunkiem przeznaczenia kwoty umorzenia na kolejne przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia tej samej technologii.

NFOŚiGW chce, aby pierwszy nabór programu „Nowa Energia” dotyczył obszaru „Produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru”. Będą wspierane technologie i rozwój kompetencji gospodarczo-przemysłowych polskich przedsiębiorstw, bez dzielenia wodoru na „kolory”, w zakresie technologii produkcji wodoru jednak NFOŚiGW będzie się skupiać na tych technologiach, które będą w przyszłości służyły budowie kompetencji w zakresie produkcji bezemisyjnego wodoru.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *