NFOŚIGW: NABÓR WNIOSKÓW W KOLEJNYCH OBSZARACH PROGRAMU NOWA ENERGIA

Od wczoraj (5.08.br.) przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach III naboru programu Nowa Energia w kolejnych czterech obszarach.

Obszary te to:

  • Inteligentne miasta energii,
  • Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu,
  • Stabilne bezemisyjne źródła energii,
  • Samowystarczalne klastry energetyczne.

Warto dodać, że do 15 września trwa nabór na Plusenergetyczne budynki, a w obszarze Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru nastąpił już pierwszy etap selekcji projektów.

Budżet III naboru wynosi do 700 mln zł i dla wymienionych wyżej czterech obszarów programu Nowa Energia jest następujący: Inteligentne miasta energii – do 150 mln zł, Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu – do 150 mln zł, Stabilne bezemisyjne źródła energii – do 250 mln zł, Samowystarczalne klastry energetyczne – do 150 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW może być udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. We wszystkich czterech obszarach nabór skierowany jest do przedsiębiorców.

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie się mógł ubiegać o dodatkową dotację.

Źródło NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *