NFOŚIGW PRZEKAŻE PONAD 4 MLN ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY W MYSŁOWICACH

Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Mysłowicach (woj. śląskie) przejdzie gruntowną termomodernizację dzięki dotacji w wysokości ponad 4 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie przekazano z programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne Cz. 4) Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,3 mln zł, beneficjentem jest Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej.

Projekt pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów w Mysłowicach”, którego głównym celem jest głęboka termomodernizacja dwóch budynków Publicznej Szkoły Podstawowej   Jezuitów w Mysłowicach, uwzględni prace polegające m.in. na: ociepleniu ścian, wymianie okien, modernizacji instalacji, wymianie oświetlenia, montażu instalacji fotowoltaicznej przy wcześniejszym remoncie dachu, modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montażu pompy ciepła.

Dzięki realizacji inwestycji możliwie będzie zaoszczędzenie energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie zużycia energii końcowej, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

Warto podkreślić, że Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Mysłowicach jest koedukacyjną szkołą katolicką, w której nauczanie i wychowanie opiera się na personalistycznej koncepcji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki. Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o tradycje narodowe, wartości humanistyczne i ogólnoludzkie wartości etyczne. Szkoła promuje m.in. takie wartości jak: demokracja, wolność, równość i sprawiedliwość społeczna w rozumieniu społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia została podpisana 20 lipca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Artura Michalskiego, Wiceprezesa NFOŚiGW oraz Ojca Artura Demkowicza, Ekonoma Towarzystwa Jezusowego.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *