NIE JEST WYKLUCZONA 3 CZĘŚĆ PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” jest z nami od 2018 r. i przewiduje dotacje na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W maju 2020 r. ruszyła druga edycja, która rozszerzyła program o tzw. efekt ekologiczny. Teraz Paweł Mirowski, wiceszef NFOŚiGW, zapowiada trzecią część.

„W “Czystym powietrzu” prowadzimy przez cały czas jego ewaluację i rozważamy wprowadzenie kolejnych modyfikacji, oczywiście tylko i wyłącznie z korzyścią dla kolejnych beneficjentów. Na konieczność zastosowania pewnych rozwiązań zwracał nam uwagę Bank Światowy. Chodzi przede wszystkim o jeszcze szersze dotarcie z ofertą skierowaną do najuboższych i skuteczne zachęcenie ich do przeprowadzenia inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła na ekologiczne wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku. Tak, aby zastosowane kompleksowe rozwiązania przyczyniły się do obniżenia bieżących wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe. Być może trzeba będzie wprowadzić trzecią część “Czystego powietrza” skierowaną właśnie dla tych osób” – powiedział PAP wiceprezes Paweł Mirowski.

Wiceprezes NFOŚiGW sprecyzował, że chodziłoby m.in. o wyłonienie operatorów, czyli opiekunów-doradców, którzy m. in. w formule od drzwi do drzwi mieliby odwiedzać mieszańców gminy, przekonywać ich do przeprowadzenia inwestycji, ale także pomagać tym osobom przez cały okres realizacji jak i rozliczenia dofinansowanego zadania w ramach programu “Czyste powietrze”.

„W tym aspekcie kluczową rolę musi odegrać gmina. W obecnie zawieranych porozumieniach z gminami w sprawie realizacji programu “Czyste powietrze” chcielibyśmy “przećwiczyć” pewne elementy wyżej opisanego mechanizmu i myślę, że w przeciągu roku uda się nam wypracować szerszy model, który w 2022 r. wykorzystamy przy wdrożeniu trzeciej części programu” – dodaje Mirowski.

Źródło: Cire, PAP
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *