NOWE DANE O REALIZACJI CELÓW UE W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU

Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG Energy) wchodząca w skład KE opublikowała „Energetyczny Przegląd Statystyczny 2019” (Energy Statistical Pocketbook 2019).

Przegląd zawiera podsumowanie głównych danych statystycznych dla UE jako całości i dla każdego jej państwa członkowskiego na temat produkcji i zużycia energii, wskaźników społeczno-ekonomicznych i wpływu sektora energetycznego na środowisko. Zapewnia również określone profile energetyczne dla każdego kraju UE, a także szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii do 2020 r.

Dane zawarte w przeglądzie pochodzą ze źródeł takich jak – dane Komisji Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych (np. Europejskiej Agencji Środowiska oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej).

Link do podręcznika

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *