NOWE OTWARCIE CIEPŁOWNICTWA POWIATOWEGO I ENERGII PLUS

1,3 mld czeka na przedsiębiorców, którzy mogą składać już wnioski do programu „Ciepłownictwo Powiatowe” oraz „Energia Plus”.

Lokalne systemy ciepłownicze posiadają olbrzymi potencjał dla wdrożenia technologii, które wykorzystują lokalnie dostępne odnawialne źródła energii, innowacyjnego łączenia wytwarzania oraz magazynowania ciepła.

Przed sektorem ciepłowniczym duże wyzwania, dlatego wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcemy wspierać lokalne ciepłownie, których nie stać na modernizację. Poprzez program „Ciepłownictwo powiatowe” chcemy, aby samorządy jeszcze efektywniej wykorzystywały możliwości ciepłowni i zmniejszały koszty utrzymania systemu – zaznaczył wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł, z czego 150 mln zł zarezerwowano na dotacje, a 350 mln zł na zwrotne formy dofinansowania.

Magazynowanie energii w systemach ciepłowniczych może być niskokosztową alternatywą pozwalającą na stabilizowanie pracy sieci energetycznej w okresach wzmożonej produkcji energii z wielkoskalowych projektów OZE, ale także zwiększenie produkcji energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji w szczytach zapotrzebowania, gdy warunki naturalne ograniczają generację ze źródeł odnawialnych.

Według danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie obecnie w miastach do 50 tys. mieszkańców, na 164 systemy ciepłownicze jedynie 10 spełnia kryteria efektywnych systemów ciepłowniczych.

Ułatwienie dla samorządów

Jednym z postulatów środowisk ciepłowniczych i jednostek samorządu terytorialnego było rozszerzenie katalogu beneficjentów, dlatego w nowym naborze będą mogły ubiegać się spółki w których samorząd posiada ponad 50 % udziału – podkreślił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. – Dotychczasowe minimum wynosiło 70%, co ograniczało możliwość uczestnictwa w programie podmiotów o mieszanej strukturze własnościowej – dodał.

Jak dodał minister Michał Kurtyka, „dzięki zmianie minimalnej wartości pożyczki, z 1 mln zł do 500 tys. zł, o dofinasowanie będą mogły również wnioskować także podmioty o mniejszych możliwościach inwestycyjnych, co umożliwi im stopniowe dochodzenie do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych”.

Program „Ciepłownictwo powiatowe” oferuje wsparcie dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery, zwiększenie efektywności systemów ciepłowniczych, modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Na finansowanie mogą też liczyć inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, w tym w szczególności te w których do produkcji energii wykorzystuje się OZE, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

1 października 2020 r. uruchomiono drugi nabór w bliźniaczym programie “Energia Plus”. Na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

Minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 500 tys. zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%), wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1 mln zł, rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Dodatkowo wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Drugi nabór jest przeznaczony dla projektów uwzględniających m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. , czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *