NOWE RAPORTY KWARTALNE KE DOT. RYNKÓW GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3 października Komisja Europejska opublikowała najnowsze raporty dotyczące rynków gazu i energii elektrycznej, które obejmują drugi kwartał 2019 r. Zawierają one szeroki zakres danych na temat dostaw i zużycia energii elektrycznej i gazu w całej Unii.

Raport na temat rynku gazu wskazuje, że po kilku kwartałach spadku, zużycie gazu ziemnego w UE wzrosło o 20% w drugim kwartale 2019 r. (w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Wyższe zużycie gazu zostało zaspokojone przez wzrost importu, ponieważ krajowa produkcja gazu w UE wciąż spadała. Import skroplonego gazu ziemnego (LNG) w II kwartale 2019 r. podwoił się rok do roku, co stanowi prawie 25% całkowitego importu gazu w UE w tym kwartale. W kwietniu i maju LNG stało się drugim źródłem importu gazu w UE, po Rosji. Co istotne, do końca czerwca 2019 r. magazyny gazu w UE zostały napełnione w 73% całkowitej pojemności, co jest wartością najwyższą od ośmiu lat w tym okresie roku. Sytuacji tej sprzyjały niskie ceny gazu spotowego, oczekiwania co do przyszłych wzrostów cen oraz ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw wynikające z wygaśnięcia umowy tranzytu gazu przez Ukrainę, wpływające na import rosyjskiego gazu.

Raport o rynku energii elektrycznej wskazuje, że podczas gdy ogólnoeuropejska produkcja energii elektrycznej na bazie węgla i węgla brunatnego w drugim kwartale spadła o 16% rok do roku, produkcja energii z gazu wzrosła o 39%, wypierając węgiel i łagodząc bardzo słabą produkcję w południowej Europie. W czerwcu węgiel osiągnął najniższy odnotowany udział w miksie energetycznym UE – 13%. W rezultacie import węgla energetycznego spoza UE spadł o 22% rok do roku do 20,2 mln ton, najniższej odnotowanej kwoty. Cena uprawnień do emisji wzrosła w drugim kwartale o 20%, przełamując wieloletnie maksima. Wycofanie uprawnień do rezerwy stabilności rynkowej, zmniejszona podaż wynikająca z zablokowania wejścia brytyjskich wolumenów na rynek oraz wzrost zainteresowania szerszej społeczności inwestorów wpłynęły na zmiany cen.

Raporty mogą Państwo znaleźć tutaj:

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *