NOWELA USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW SKIEROWANA DO SENATU

W czwartek 17 września br. Sejm RP na posiedzeniu plenarnym przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Będą z niego udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Fundusz ma działać przy BGK i zasilany będzie środkami przez NFOŚiGW. Nowe przepisy pozwolą również udostępniać środki NFOŚiGW do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, co ma pozwolić na usprawnienie współpracy z gminami.

Stworzona zostanie również Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Ma być to narzędzie informatyczne, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Źródło: Sejm
Fot. Sejm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *