NOWY ZARZĄD PGNIG TERMIKA

W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu PGNiG TERMIKA SA, ogłoszonego 19 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG TERMIKA SA w dniu 8 maja 2020 roku powołało nowy Zarząd Spółki w następującym składzie Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. technicznych, Jarosław Maślany – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. operacyjnych.

Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu

Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Wcześniej pełnił też funkcję Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, gdzie odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Spółka wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Odnotował liczne sukcesy m.in.: skutecznie przeprowadzone połączenie spółek OLPP i PERN oraz uzyskanie rekordowych obrotów na terminalach paliwowych. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych wychodząc naprzeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą. Zapewnił sprawną komunikację ze stroną społeczną w procesie łączenia spółek, a także wdrażania pakietów legislacyjnych.

Po fuzji OLPP i PERN pracował w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemczech i Litwie. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu.

W latach 2018-2020 Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. (od 11.06.2018 r.) oraz President of Board of Directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych.

Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. technicznych

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne. Ukończył również: Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach, gdzie w latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku konstruktora.

Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta w Siedlcach. W latach 2005 – 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce. Doświadczony samorządowiec – pełnił funkcję radnego II, V i VI kadencji Rady Miasta Siedlce Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.

Od 2 stycznia 2018 roku do 8 maja 2020 roku Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

Jarosław Maślany – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. operacyjnych

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości.

Posiada tytuł Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej i Apsley Businness School
w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Ostatnio związany z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji.

Źródło: PGNiG Termika
Fot. PGNiG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *