NOWY ZIELONY ŁAD A MODERNIZACJA RYNKU GAZU

Dobrze funkcjonujące rynki gazu są fundamentalnym warunkiem zapewnienia konsumentom przystępnych cen, konkurencyjności branż i bezpieczeństwa dostaw. Odgrywają również rolę w realizacji ambicji klimatycznych przedstawionych w ubiegłym roku w Europejskim Zielonym Ładzie, który przewiduje stopniową dekarbonizację sektora gazowego.

W celu wsparcia analiz prowadzonych dot. konieczności usprawnienia ram regulacyjnych UE dotyczących rynków gazu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz ścieżki zmierzające w kierunku dekarbonizacji Dyrekcja Generalna ds. Energii opublikowała wyniki dwóch badań.

Należy zauważyć, że badania odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów. Nie zostały one przyjęte ani w żaden sposób zatwierdzone przez Komisję i nie należy się nie powoływać w rozmowach z KE. Wyniki badań nie są w żaden sposób wiążące dla Komisji. Każda możliwa realizacja zidentyfikowanych opcji i/lub zaleceń zostanie następnie oceniona w kontekście celów politycznych określonych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwsze z badań można znaleźć tutaj – Rozwój i modernizacja rynku gazu – Ramy prawne dla terminali LNG – badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum konsultantów Trinomics we współpracy z REKK i Equidity. Dokument wskazuje bariery i luki, które mogą wymagać usunięcia, aby zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących terminali LNG w UE. Praca ta jest szczególnie istotna ze względu na znaczny wzrost importu LNG do UE w ostatnich latach.

Drugi z dokumentów – Modernizacja rynku gazu – Wymagania regulacyjne i administracyjne dotyczące wejścia na hurtowy rynek gazu i handlu nim w UE – opracowany przez konsorcjum konsultantów pod przewodnictwem adwokatów Schönherr, określa istniejące wymogi administracyjne i regulacyjne dotyczące wejścia na hurtowe rynki gazu w UE. Na podstawie przeglądu obecnych barier wejścia i handlu na hurtowych rynkach gazu, analizowane są możliwe opcje legislacyjne na poziomie UE w celu ich złagodzenia.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *