O KOGENERACJI W KAZIMIERZU

  • Przed sektorem ciepłownictwa i kogeneracji w najbliższych latach stoi wiele wyzwań związanych m.in. z wymogami środowiskowymi oraz przepisami zawartymi w Pakiecie Zimowym. Dlatego pracujemy intensywnie nad Strategią dla ciepłownictwa, którą, mam nadzieję, uda się zaprezentować już wkrótce – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas I Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.

Działania te mają duże znaczenie dla budowy nowych jednostek kogeneracji i rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Przyczynią się one nie tylko do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji, ale i w znaczący sposób wpłyną zarówno na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych.

Minister Tchórzewski podkreślił znaczeniewłaściwego wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji poprzez ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pakiet rozporządzeń w tym zakresie. – To jeden z priorytetów Ministerstwa Energii – dodał.

Podczas Kongresu po raz pierwszy wręczono również nagrodę „Przyjaciel Kogeneracji”, którą otrzymał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. W uzasadnieniu podkreślono „wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju”.Nagroda „Przyjaciel Kogeneracji” będzie przyznawana co roku osobom i instytucjom aktywnie działającym na rzecz rozwoju kogeneracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *