OBIEKCJE CIEPŁOWNIKÓW

Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Uchwalona w grudniu ub.r. ustawa blokująca ceny prądu rodzi pierwsze wątpliwości interpretacyjne. Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie wiedzą jaki poziom cen energii uwzględniać we wnioskach o nowe taryfy.


Bogusław Regulski,
wiceprezes IGCP

fot. Marek Wiśniewski/IGCP

Firmy ciepłownicze przygotowujące się do złożenia wniosków o nowe taryfy lub będące w trakcie procesu taryfowego, bądź składające wnioski o zmianę taryfy w okresie jej obowiązywania (z powodu np. dużych podwyżek uprawnień CO2) mają duży kłopot, gdyż nie wiadomo jaką cenę energii powinny przyjąć przy wyznaczaniu propozycji nowych cen ciepła systemowego. Czy ma być to cena energii zgodna z wynegocjowanymi na rok 2019 kontraktami z dostawcami energii, która jest wyższa, czy powinna być to cena energii z 30 czerwca 2018 roku, gdyż zgodnie z grudniową ustawą ta cena ma obowiązywać w 2019 r.

Ponieważ brakuje przepisów wykonawczych do ustawy o energii elektrycznej, branża potrzebuje rozstrzygnięcia tego problemu, np. w postaci jednoznacznego stanowiska Prezesa URE jaką cenę przyjąć, bądź urzędowej interpretacji nowego prawa wydanej przez Ministerstwo Energii. Jest to praktyczny problem wszystkich przedsiębiorstw koncesjonowanych, a brak jednoznacznych rozstrzygnięć będzie wpływać negatywnie na sytuację ekonomiczną tych firm (która i tak systematycznie rok do roku ulega pogorszeniu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *