OD TYGODNIA MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY

„Już od tygodnia można składać wnioski o dodatek osłonowy, który jest kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wsparcie w kwocie ponad 4 mld zł trafi do blisko 7 mln gospodarstw domowych. Narzędzie to zniweluje obecne wzrosty cen” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 11 stycznia 2022 r., podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister Moskwa przypomniała, że wsparciem w ramach dodatku osłonowego objęci zostaną mieszkańcy Polski, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Dodatek osłonowy to wsparcie – w zależności dochodu – od 400 zł do ponad 1400 zł. Wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów, liczby domowników i źródeł ogrzewania. Wnioski można składać w najbliższej gminie – to ona decyduje, który podmiot będzie je rozpatrywać – wyjaśniła.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł – dodała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła także, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Automatyczne objęcie taryfą gazową wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała również, że Rząd przyjął projekt rozszerzający grono uprawnionych do taryf na gaz.

Po wejściu w życie ustawy, którą dzisiaj przyjęliśmy na Radzie Ministrów, automatycznie każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa będzie korzystała z taryfy gazowej z wyrównaniem od 1 stycznia. Nie będzie to wymagało żadnych oświadczeń czy dokumentów. To korzystne rozwiązanie dla obywateli – podkreśliła.

Minister klimatu i środowiska dodała też, że szpitale, szkoły, żłobki, instytucje kultury będą mogły przejść na taryfę gazową w zakresie działalności podstawowej, a nie gospodarczej, co będzie wymagało oświadczenia.

To szerokie rozwiązanie pozwoli chronić nie tylko obywateli, ale i placówki wykonujące niezbędne zadania z perspektywy ochrony obywateli i interesów państwa – powiedziała.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *