ODEJŚCIE OD OGRZEWNICTWA OPARTEGO NA PALIWACH STAŁYCH DO 2030 R.

Od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach odejdziemy w 2030 r., a na wsiach – do 2040 roku. Takie założenia przedstawia Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

“W tym czasie powinniśmy zbudować energetykę rozproszoną, energetykę prosumencką, opartą o odnawialne źródła energii, uzupełnioną magazynami energii, które zapewnią stabilność tych odnawialnych źródeł” – powiedział wiceminister Zyska podczas jednej z debat Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Pokreślił on również wagę odejścia od paliw stałych w ogrzewnictwie jako część programu poprawy jakości powietrza – czyli rozpisanego na ponad dziesięć lat „Czystego Powietrza”.

Zyska ocenia rozwój energetyki rozproszonej jako istotę planowania transformacji energetycznej – „Bez energetyki prosumenckiej nie uda się uzyskać sukcesu”. Program „Mój Prąd” uzna za jeden z sukcesów rządu w rozwoju fotowoltaiki. Spowodował on zresztą boom inwestycyjny. Zwrócił on uwagę, że w ciągu ostatnich lat przekroczyliśmy ponad 2,5 gigawata mocy zainstalowanej w PV i 10 gigawatów z OZE ogólnie. Wiceminister przekazał również informacje o trwających w resorcie klimatu nad projektem nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Efektem ma być wzmocnienie działania klastrów energii, aby były bardziej rynkowe, a jednocześnie zapewniały członkom klastra stabilną dostawę energii.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 zakłada również budowę 11 gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na morzu. Minister Zyska uważa jednak, że są to ostrożne prognozy, a moc może sięgnąć nawet 20 gigawatów.

We wtorek program został wpisany w wykaz prac rządu.

Źródło: CIRE
Fot. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *