OTWARCIE INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODPYLANIA SPALIN EC SKIERNIEWICE

10 grudnia oficjalnie uruchomiono nowoczesny system odsiarczania i odpylania spalin w EC Skierniewice. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Zarząd Energetyki Cieplnej Skierniewice, Prezydent miasta oraz prezes INSTAL-FILTER SA, Mirosław Litke.

Inwestycja pozwoli osiągnąć cele związane z ochroną środowiska, które narzuca unijna Dyrektywa LCP. Zaprojektowana i zbudowana przez INSTAL-FILTER SA instalacja jest jedną z pierwszych w Polsce tego typu inwestycją. Dzięki niej mieszkańcy zyskają czystsze powietrze, a skierniewicka ciepłownia utrzyma odpowiedni poziom energetycznego bezpieczeństwa w mieście.

Instalacja zapewni obniżenie emisji SOx w spalinach poniżej 200 mg/Nm³. Redukcji ulegną także inne związki kwaśne oraz metale ciężkie. Wydajność instalacji to ponad 300 tys. m3/h. Proces odsiarczania i odpylania spalin w dostarczanej instalacji realizowany jest za pomocą metody „półsuchej” IOS z wykorzystaniem reaktora fluidalnego oraz pionowych filtrów workowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *