PAD PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

Rozwiązania zawarte w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwią resortowi klimatu i środowiska podjęcie realnych działań w celu eliminacji zjawiska tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Zgodnie z exposé Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 2017 r., jest to jedno z największych wyzwań polskiego rządu.

Obok uruchomionej 21 października br. drugiej części finansowego programu „Czyste Powietrze” 2.0, umożliwiającej uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania dla osób o najniższych dochodach, ustawa ta otwiera możliwość włączenia sektora bankowego do Programu oraz utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki rządowemu systemowi poręczeń i gwarancji, beneficjenci posiadający obniżoną zdolność kredytową będą mieli możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na realizację przedsięwzięć w zakresie wymiany starych źródeł spalania paliw oraz termomodernizacji budynków. Dotacja z programu “Czyste Powietrze” uzupełniona pożyczką bankową pozwoli na pełne finansowanie realizowanych przedsięwzięć. To kolejny etap rozwoju Programu i otworzenia go na szerszą grupę odbiorców.

Ustawa wprowadza też usprawnienia w zakresie programu “Stop Smog”. Jest to funkcjonujący od lutego 2019 r. instrument na rzecz termomodernizacji oraz wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, dedykowany dla mieszkańców gmin najuboższych energetycznie. Program ten będzie nadal rozwiany przez Ministra Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto ustawa zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie stanowiła bazę danych o emisyjności budynków i tym samym narzędzie do inwentaryzacji źródeł spalania wymagających wymiany.

Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od jej opublikowania.

Źródło: MK
Fot. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *