PARLAMENT EUROPEJSKI ZA DYREKTYWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Posłowie zatwierdzili plany, uzgodnione już z Radą, które wyznaczają nowe cele w zakresie oszczędności energii na 2030, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Prawo określi cele w zakresie oszczędności energii oraz wymagania zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej w UE.

Państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 r. (w porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 r.). Temu celowi towarzyszyć będzie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie realizują swój krajowy wkład w ten wiążący cel UE.

Do 2030 roku państwa członkowskie muszą oszczędzać średnio 1,5% rocznie. Roczne oszczędności energii rozpoczną się od 1,3% w okresie do końca 2025 roku i stopniowo osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 roku.

Cele oszczędnościowe powinny zostać osiągnięte poprzez działania lokalne, regionalne i krajowe, w różnych sektorach, np. w administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych itp. Posłowie nalegali, aby system obejmował w szczególności sektor administracji publicznej, który będzie musiał zmniejszać swoje końcowe zużycie energii o 1,9% każdego roku. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, że co najmniej 3% budynków publicznych będzie co roku remontowanych, w celu uczynienia z nich budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Dyrektywa ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

Źródło: Europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *