PEC CIECHANÓW Z NOWĄ UMOWĄ NA GAZOWE CHP

W dniu 12.11.2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o podpisało z wyłonioną w przetargu firmą Eneria Sp. z o.o. umowę o wartości 12,2 zł netto na budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 0,999 MWe i 1,86 MWe.

Zadanie jest pierwszym etapem realizacji projektu. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”, w którym oprócz wspomnianych instalacji kogeneracji gazowych zbudowana zostanie również elektrociepłownia biomasowa.

Całkowita wartość projektu, który pozwoli uzyskać status efektywnej sieci ciepłowniczej wyniesie ponad 40 mln zł netto.

Projekt jest finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacją w kwocie 16,05 mln zł (39,99 % wartości inwestycji) uzyskaną w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe oraz pożyczką w kwocie 24,09 mln zł uzyskanej w ramach programu priorytetowego 5.8.2.Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Celem realizacji projektu jest osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,” zazielenienie” ciechanowskiego ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym emisji dwutlenku węgla.

Spółka realizuje również aktualnie kolejny etap inwestycji dostosowania źródła węglowego do nowych standardów emisyjnych dyrektywy MCP, obowiązujących po zakończeniu derogacji i do końca 2021 zakończy budowę instalacji odpylania na trzecim, ostatnim kotle wodnym WR 25.

Instalację odpylania w technologii workowej gwarantującej dotrzymanie normy 30 mg/m3 o wartości ok. 2 mln realizuje firma POWENT sp. z o.o.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *